ข่าวประชาสัมพันธ์ : ดาวน์โหลดเอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 24 Jan 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 426
ไฟล์เอกสาร : Download

ดาวน์โหลเอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
โดยครํ นันทนัช นันทพงษ์