ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ประเภทเพิ่มข่าวเมื่อจำนวนผู้ชม
ประกาศการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561ข่าวทั่วไป16 Mar 201852
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโครงการพิเศษข่าวทั่วไป15 Mar 20182284
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโครงการพิเศษข่าวทั่วไป14 Mar 20184767
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 เข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2561ข่าวทั่วไป13 Mar 20181344
รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าเรียนต่อ ม.1 ด้านศิลปะ ปีการศึกษา 2651ข่าวทั่วไป12 Mar 2018641
ปฏิทินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (นักเรีียนที่เข้าใหม่) ข่าวทั่วไป12 Mar 20181904
แก้ไขตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ข่าวทั่วไป3 Mar 2018539
Job Application: English Teacherข่าวทั่วไป2 Mar 2018163
รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข่าวครู/บุคลากร22 Feb 2018638
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน ข่าวทั่วไป6 Feb 2018750
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถข่าวทั่วไป31 Jan 2018250
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ประจำปี 2561ข่าวทั่วไป29 Jan 2018572
ดาวน์โหลดเอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLCข่าวทั่วไป24 Jan 2018188
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถข่าวทั่วไป24 Jan 2018222
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560ข่าวทั่วไป23 Jan 20185025
Job Application: Computer Teacherข่าวทั่วไป17 Jan 2018231
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน ห้องเรียน EP จำนวน 1 อัตรา ข่าวทั่วไป11 Jan 2018527
ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ประเภทโครงการพิเศษและรอบทั่วไปข่าวทั่วไป5 Jan 201813422
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สารบรรณข่าวทั่วไป25 Dec 2017220
ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ข่าวทั่วไป20 Dec 2017167
รับสมัครพนักงานบริการ ตำแหน่งคนสวนข่าวทั่วไป20 Dec 2017131
ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการข่าวทั่วไป13 Dec 2017263
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฉบับแก้ไขข่าวนักเรียน7 Dec 20175031
พสวท.ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครนร.ม.3 เพื่อเข้ารับทุน พสวท. 2561ข่าวนักเรียน7 Dec 2017993
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง ข่าวทั่วไป6 Dec 2017307
ระเบียบการแข่งขันทักษะ ครบรอบ 112 ปี ยุพราชวิทยาลัย ข่าวทั่วไป6 Dec 2017601
รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (แก้ไข)ข่าวทั่วไป30 Nov 2017178
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการข่าวทั่วไป30 Nov 2017298
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ปี 2560ข่าวทั่วไป22 Nov 2017267
รับสมัครพนักงานบริการ ตำแหน่งคนกวาดถนน ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทั่วไปข่าวทั่วไป16 Nov 2017182