ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ประเภทเพิ่มข่าวเมื่อจำนวนผู้ชม
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6ข่าวทั่วไป10 Jul 20183664
ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ปี 2561 ภาคเหนือตอนบนข่าวทั่วไป10 Jul 2018734
ประกาศรายชื่อโครงงานสะเต็มศึกษา การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา 2561ข่าวทั่วไป3 Jul 20181040
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ (Co-teacher)ข่าวทั่วไป2 Jul 2018177
เชิญเที่ยวงาน วิพิธทัศนา ภูมิปัญญา "ยุพราช" ครั้งที่ 1ข่าวทั่วไป28 Jun 2018212
ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ข่าวทั่วไป15 Jun 2018301
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายชื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข่าวทั่วไป21 May 2018334
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ข่าวนักเรียน18 May 20181147
Job Application : English Teacher and Biology Teachers ข่าวทั่วไป14 May 20181118
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ข่าวทั่วไป12 May 201811728
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตรจ้าง (Co-teacher) วิชาฟิสิกส์ข่าวทั่วไป9 May 2018764
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตรจ้าง (Co-teacher) วิชาคณิตศาสตร์ข่าวทั่วไป9 May 2018247
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561ข่าวทั่วไป25 Apr 2018736
รับสมัครครูอัตราจ้าง (Co-teacher) วิชาคณิตศาสตร์ข่าวทั่วไป10 Apr 20181360
รับสมัครครูอัตราจ้าง (Co-teacher) วิชาฟิสิกส์ข่าวทั่วไป10 Apr 2018986
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 รอบทั่วไป (เพิ่มเติม)ข่าวทั่วไป8 Apr 20182481
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 รอบทั่วไป (เพิ่มเติม)ข่าวทั่วไป8 Apr 20181617
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561ข่าวทั่วไป27 Mar 201840709
ประกาศการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561ข่าวทั่วไป16 Mar 2018485
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโครงการพิเศษข่าวทั่วไป15 Mar 20186506
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโครงการพิเศษข่าวทั่วไป14 Mar 20187549
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 เข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2561ข่าวทั่วไป13 Mar 20182188
รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าเรียนต่อ ม.1 ด้านศิลปะ ปีการศึกษา 2651ข่าวทั่วไป12 Mar 20181193
ปฏิทินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (นักเรีียนที่เข้าใหม่) ข่าวทั่วไป12 Mar 20189064
แก้ไขตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ข่าวทั่วไป3 Mar 2018711
Job Application: English Teacherข่าวทั่วไป2 Mar 2018303
รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข่าวครู/บุคลากร22 Feb 20181105
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน ข่าวทั่วไป6 Feb 2018909
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถข่าวทั่วไป31 Jan 2018331
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ประจำปี 2561ข่าวทั่วไป29 Jan 20181429