ภาพกิจกรรม : แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ณ ประเทศมองโกเลีย

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 1 Aug 2017       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 742

นายธนาสิน  รัตนชัย ลูกเสือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/6 ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 31 ณ เมืองอูลาบาร์ตอร์ ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560