ภาพกิจกรรม : จุฬาลักษณ์ อินต๊ะสิน ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 ของผู้แทนประเทศไทย

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 6 Feb 2017       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2146

ขอแสดงความยินดีกับพี่แพร จุฬาลักษณ์ อินต๊ะสิน So Pear นักเรียนทุน พสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 ของผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในงานประชุมวิชาการนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientist : ICYS 2017) ครั้งที่ 24 ณ เมือง stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี