ภาพกิจกรรม : นายยุทธเชษฐ์ คำสุวัตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติฯ

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 21 Jan 2017       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1211

นายยุทธเชษฐ์ คำสุวัตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับโล่และเงินรางวัลทุนเต็มจำนวน outstanding award มูลค่า 415,000 บาท ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นระยะเวลา 1 ปี จัดโดยโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเอแอนด์ดีอินเตอร์อินดูเคชั่น วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน