ภาพกิจกรรม : ตำแหน่งรองชนะเลิศอับดับ 2 นางงามบุปผาชาติ 2561

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 19 Feb 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1522

โรงเรียนยุพราวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุจารี กาญจนกฤต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าร่วมประกวดนางงามบุปผาชาติ 2561 ในงานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอับดับ 2