ภาพกิจกรรม : นางสาวสุจารี กาญจนกฤต ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ การประกวดธิดาของดีเมืองสันทราย

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 10 Jan 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1886

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว สุจารี กาญจนกฤต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ การประกวด ธิดาของดีเมืองสันทราย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560