รางวัลทั้งหมด

รางวัลเพิ่มรางวัลเมื่อจำนวนผู้ชม
ตำแหน่งรองชนะเลิศอับดับ 2 นางงามบุปผาชาติ 256118 Mar 2018244
รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวงดนตรี ดาวรุ่งลูกทุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 1119 Mar 2018181
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดวาดภาพระบายสี18 Mar 2018161
นางสาวสุจารี กาญจนกฤต ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ การประกวดธิดาของดีเมืองสันทราย19 Mar 2018860
เด็กชายทิชานนท์ หงษ์ประเสริฐ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันวาดภาพ18 Mar 2018425
แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ณ ประเทศมองโกเลีย 19 Mar 2018362
จุฬาลักษณ์ อินต๊ะสิน ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 ของผู้แทนประเทศไทย 18 Mar 20181316
นายยุทธเชษฐ์ คำสุวัตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติฯ19 Mar 2018883
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสีในสารานุกรมระดับภาคเหนือ18 Mar 2018749
ชนะเลิศ การแข่งขันการเล่าเริ่องจากภาพ จากการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ16 Mar 2018552
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL19 Mar 20181195
นายณัฐกฤต อ่อนอุทัย รางวัลเหรียญทองแดง นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (ICYS 2016) 16 Mar 2018543
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับชาติ ครั้งที่ 6518 Mar 2018795
แข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ งานวันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 1517 Mar 2018643
นายณัฐกฤต อ่อนอุทัย นักเรียนทุน พสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 616 Mar 20181409
ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น จากคุรุสภา18 Mar 2018575
นักเรียนคนเก่ง พสวท. ปีการศึกษา 255817 Mar 2018715
น.ส.พรปวีณ์ ตรีเภรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 517 Mar 20181104
นักเรียนที่ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก 255916 Mar 20182428
แชมป์ระดับประเทศการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน16 Mar 2018762
เด็กหญิงวรางคณา ระวังงาน 16 Mar 2018761
สราวุธ สลีสองสม (จุ้ย) เด็กทุน พสวท. 17 Mar 20181160
ครูศิริพรดรุณธรรม ได้รับรางวัล "ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา"16 Mar 2018839
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ของนักเรียนทุน พสวท.ประจำปีการศึกษา 255818 Mar 20181557
นายธนกฤต มามี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/116 Mar 20181891
นายพัสกร โควตระกูล17 Mar 20182215
โล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2557 16 Mar 2018998
นายณัฐกฤต อ่อนอุทัย นักเรียนทุน พสวท มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 16 Mar 20181468
นายพบพล สิริพรคุณ ประธานรุ่นวิณณ์ (ย.ว.๑๐๙) 16 Mar 20181214
ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี-โท-เอก16 Mar 20181135