รางวัลทั้งหมด

รางวัลเพิ่มรางวัลเมื่อจำนวนผู้ชม
เด็กชายทิชานนท์ หงษ์ประเสริฐ รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม 21 Jul 2018219
ตำแหน่งรองชนะเลิศอับดับ 2 นางงามบุปผาชาติ 256121 Jul 2018859
รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวงดนตรี ดาวรุ่งลูกทุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 1121 Jul 2018439
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดวาดภาพระบายสี21 Jul 2018609
นางสาวสุจารี กาญจนกฤต ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ การประกวดธิดาของดีเมืองสันทราย19 Jul 20181291
เด็กชายทิชานนท์ หงษ์ประเสริฐ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันวาดภาพ21 Jul 2018713
แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ณ ประเทศมองโกเลีย 21 Jul 2018534
จุฬาลักษณ์ อินต๊ะสิน ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 ของผู้แทนประเทศไทย 21 Jul 20181697
นายยุทธเชษฐ์ คำสุวัตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติฯ21 Jul 20181059
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสีในสารานุกรมระดับภาคเหนือ17 Jul 2018840
ชนะเลิศ การแข่งขันการเล่าเริ่องจากภาพ จากการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ19 Jul 2018618
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL14 Jul 20181287
นายณัฐกฤต อ่อนอุทัย รางวัลเหรียญทองแดง นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (ICYS 2016) 17 Jul 2018612
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับชาติ ครั้งที่ 655 Jul 2018858
แข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ งานวันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 1513 Jul 2018717
นายณัฐกฤต อ่อนอุทัย นักเรียนทุน พสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 619 Jul 20181476
ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น จากคุรุสภา16 Jul 2018642
นักเรียนคนเก่ง พสวท. ปีการศึกษา 255821 Jul 2018789
น.ส.พรปวีณ์ ตรีเภรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 517 Jul 20181152
นักเรียนที่ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก 255921 Jul 20182480
แชมป์ระดับประเทศการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน19 Jul 2018823
เด็กหญิงวรางคณา ระวังงาน 14 Jul 2018823
สราวุธ สลีสองสม (จุ้ย) เด็กทุน พสวท. 16 Jul 20181214
ครูศิริพรดรุณธรรม ได้รับรางวัล "ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา"17 Jul 2018883
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ของนักเรียนทุน พสวท.ประจำปีการศึกษา 255816 Jul 20181619
นายธนกฤต มามี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/121 Jul 20181933
นายพัสกร โควตระกูล12 Jul 20182259
โล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2557 21 Jul 20181046
นายณัฐกฤต อ่อนอุทัย นักเรียนทุน พสวท มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 14 Jul 20181507
นายพบพล สิริพรคุณ ประธานรุ่นวิณณ์ (ย.ว.๑๐๙) 16 Jul 20181268