ภาพกิจกรรม : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ ๓ ปี

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 4 Nov 2014       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 832

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ  ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือขึ้นในประเทศไทย และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่มีต่อกิจการลูกเสือไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนไทย ด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมผ่านกระบวนการลูกเสือ คณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   ซึ่งเป็นอนุกรรมการดำเนินงานภายใต้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีมติมอบหมายให้ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  เป็นเจ้าภาพในการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ ๓ ขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๗   โดยจัดงาน ขึ้นในวันที่ ๑๖-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายพระรามหก พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี