ภาพกิจกรรม : ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษายอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ.2561

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 5 Mar 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2257

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ " ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษายอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ.2561" จากสมาคมนักข่าวเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายประวิณ ชำนิประศาสน์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561  และศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย คุณชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลอีกด้วย