ภาพกิจกรรม : สายใยผูกพัน สุขสันต์สามัคคี ไมตรียั่งยืน ครั้งที่ 27

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 21 Feb 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1264

กิจกรรมงานเลี้ยงสร้างสรรค์  "สายใยผูกพัน สุขสันต์สามัคคี ไมตรียั่งยืน" ครั้งที่ 27 บานเย็น-จักรดาว พร่างพราวสัมพันธ์ ณ โรงแรมแกรนวิว จังหวัดเชียงใหม่