ภาพกิจกรรม : พิธีปิิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ยุพราชฯ - เตรียมทหาร ครั้งที่ 27

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 21 Feb 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1482

ภาพพิธีปิด การแข่งขันกีฬาประเพณี ยุพราชฯ - เตรียมทหาร ครั้งที่ 27 ณ สนามกีฬาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย