เพลงประจำโรงเรียน

ยุพราชฯ

คำร้อง อาจารย์ถิ่น รัตติกนก
ทำนอง กองทัพบก

  พวกเรายุพราช องอาจกล้าหาญ  ชื่นบานทั่วหน้าร่าเริงใจ
เช้าค่ำพร่ำคิด จิตเกษมสำราญ    ใจอาจหาญห่อนเกรงศัตรู

  แม้ผู้ใดไม่มีสามัคคีรักหมู่    เราจะอยู่ยั่งยืนอย่างเขาไม่ได้
ยุพราชชาติทำจริงไม่นิ่งนอนใจ     ชั่วดีอย่างไรเราต้องรักกัน

  ข้าขออธิษฐานสาบานตน    หากใครมาผจญชาติเราไชร้
เลือดเนื้อทุกๆหยาด สามารถให้ได้   ขอให้ไทยคงไทยชั่วกาล.

บานเย็น

คำร้อง/ทำนอง อาจารย์ขุนขยันอักษรกิจ

  อันเกียรติยุพราช ของเรายุพราช   เรานี้ต้องถนอมมิยอมให้ต่ำ
คณะเราต้องทำแต่ความดี      วิชา พุทธะ จริยะ พละ หัตถะ สี่นี้
เราต้องเทอดไว้ให้ดีตลอดกาล

  บานเย็นอยู่ไหน เราอยู่นั่น    เพราะบานเย็นนั้นนำชัยให้เรา
สีที่เรารักดังดวงใจ คือสีบานเย็น     บานเย็นเด่นงาม อร่ามวิไล
เราต้องเทอดทูน.


ดาวน์โหลดเพลงยุพราช

เพลงที่ 1 เพลงที่ 2 เพลงที่ 3 เพลงที่ 4 เพลงที่ 5