.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโครงการเรียนดี ประเภทนักเรียนภายนอก

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  20/10/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโครงการเรียนดี ประเภทนักเรียนภายนอก


    รายละเอียดข่าว