.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการศึกษา

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  21/08/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการศึกษา


    รายละเอียดข่าว


ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการศึกษา