.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  18/08/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


    รายละเอียดข่าว


แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย