.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ตารางเรียน **แก้ไข 30 มิถุนายน 2563

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  30/06/2563


    รายละเอียดข่าว


ตารางเรียน **แก้ไข 30 มิถุนายน 2563

ตารางเรียนแก้ไข -->

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3/9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4/3, 4/12, 4/13

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5/12, 5/13

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 6/1, 6/12, 6/13

ตรวจสอบตารางเรียน ==> https://drive.google.com/drive/folders/1ura0ElgATRoIARNPFL6KhyIUWoW5HD-H?usp=sharing