.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  มาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนและการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  29/06/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  มาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนและการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


    รายละเอียดข่าว


มาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนและการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)