.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  การจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อสลับกลุ่มเรียน ปีการศึกษา 2563 **ปรับปรุง วันที่ 29 มิถุนายน 2563

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  29/06/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  การจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อสลับกลุ่มเรียน ปีการศึกษา 2563 **ปรับปรุง วันที่ 29 มิถุนายน 2563


    รายละเอียดข่าว


การจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อสลับกลุ่มเรียน ปีการศึกษา 2563

<ปรับปรุง วันที่ 29 มิถุนายน 2563>