.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (งานการเงิน)

เขียนโดย :  ฝ่ายอำนวยการ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  12/06/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (งานการเงิน)


    รายละเอียดข่าว


ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (งานการเงิน)