.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (งานการเงิน)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  08/06/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (งานการเงิน)


    รายละเอียดข่าว


แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (งานการเงิน)