.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศแจ้งข้อมูลเลขประจำตัว ของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  11/05/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศแจ้งข้อมูลเลขประจำตัว ของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)


    รายละเอียดข่าว


ประกาศแจ้งข้อมูลเลขประจำตัว ของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่ส่งเอกสารการผ่อนผันมาถึงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2563)