.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  30/03/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562


    รายละเอียดข่าว


แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562