.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ผลการแข่งขันออกแบบและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2562

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  30/03/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ผลการแข่งขันออกแบบและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2562


    รายละเอียดข่าว


ผลการแข่งขันออกแบบและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2562