.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ตรวจสอบผลการเรียนรายคนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  24/03/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ตรวจสอบผลการเรียนรายคนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562


    รายละเอียดข่าว


ตรวจสอบผลการเรียนรายคนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562
>>> LINK ดูเกรดออนไลน์