.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สายงานการสอน

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  10/03/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สายงานการสอน


    รายละเอียดข่าว


การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สายงานการสอน