.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  เลื่อนการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชาย ประจำปีการศึกษา 2563

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  08/03/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  เลื่อนการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชาย ประจำปีการศึกษา 2563


    รายละเอียดข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชาย ประจำปีการศึกษา 2563