.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  รับสมัครพนักงานบริการ ตำแหน่งช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  05/03/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  รับสมัครพนักงานบริการ ตำแหน่งช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า


    รายละเอียดข่าว


รับสมัครพนักงานบริการ ตำแหน่งช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า