.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  04/03/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)


    รายละเอียดข่าว


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)