.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ข่าวแนะแนวการศึกษา-การสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  01/01/2563


    รายละเอียดข่าว


ประชาสัมพันธ์

          ในวันที่ 9 ม.ค.63 เวลา 10.00 - 12.00 น. มีคณะอาจารย์จากโรงเรียนนายร้อย จปร. มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเข้าเป็น นักเรียนนายร้อย สถานที่ ห้องประชุม หน่วยฝึกศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 

          นักเรียนที่สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่

           ครูอัญภัทร บุตรพรหม ภายในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ที่ห้องทะเบียนวัดผล

          หรือไลน์