.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  แจ้งปฏิทินแจ้งวันหยุด การสอบสำหรับภาคเรียนที่ 2 และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  12/12/2562

ดาวน์โหลดเอกสาร :  แจ้งปฏิทินแจ้งวันหยุด การสอบสำหรับภาคเรียนที่ 2 และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


    รายละเอียดข่าว


แจ้งปฏิทินแจ้งวันหยุด การสอบสำหรับภาคเรียนที่ 2 และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563