Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :  กำหนดการรับนักเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปี 2555
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  16 มี.ค. 55     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  14944  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
 
กำหนดการรับนักเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปี  2555 

1. โครงการ EP และ IP ระดับชั้น ม. 1 
- จำหน่ายระเบียบการ วันที่ 1 – 19 มี.ค. 2555
- รับสมัคร วันที่ 15 – 19 มี.ค. 2555 
- สอบคัดเลือก วันที่ 24 มี.ค. 2555 
- ประกาศผลข้อเขียน วันที่ 27 มี.ค. 2555 
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 มี.ค. 2555 
- ประกาศผลวันที่ 1 เม.ย. 2555 
- รายงานตัว วันที่ 7 เม.ย. 2555 (เช้า) 
- มอบตัว วันที่ 7 เม.ย. 2555 (บ่าย) 

2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1
- ระหว่างวันที่ 15 - 19  มี.ค. 2555 

3. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4 
- จำหน่ายระเบียบการ วันที่ 1 – 19 มี.ค. 2555 
- รับสมัคร วันที่ 15 – 19 มี.ค. 2555 
- สอบคัดเลือก วันที่ 25 มี.ค. 2555 
- ประกาศผล วันที่ 1 เม.ย. 2555 
- รายงานตัว วันที่ 7 เม.ย. 2555 (เช้า) 
- มอบตัว วันที่ 7 เม.ย. 2555 (บ่าย) ฝ่ายจัดการศึกษา โทร. 053 – 418673 – 5 ต่อ 108 ,502