วิธีจับภาพใส่กรอบภาพอย่างง่าย ๆ
(ใช้โปรแกรม Paint และ ACDSee 6.0 หรือ ดาวน์โหลดกรอบภาพ คลิกที่นี่)

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมกรอบภาพและภาพที่ต้องการใส่กรอบ ไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นใหม่ ตรวจสอบขนาดของภาพที่จะใส่กรอบโดยนำเมาส์วางไว้เหนือภาพ จะได้ขนาดของภาพ เช่น 187 x 142 หมายถึงภาพมีความกว้าง 187 pixel และสูง 142 pixelขั้นตอนที่ 2 นำค่าตัวเลขที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาเพิ่มด้วยขนาดของกรอบภาพ เช่น ถ้าเพิ่มอีก 30 pixel กรอบภาพจะมีขนาดความกว้างเป็น 187+30=217 pixel และความสูงเป็น 142+30=172 pixel หลังจากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่กรอบภาพ เพื่อแสดงภาพด้วยโปรแกรม ACDSee 6.0ขั้นตอนที่ 3 คลิกที่คำสั่ง Modify --> Resize... เพื่อเตรียมปรับขนาดของกรอบภาพขั้นตอนที่ 4 ที่หน้าต่าง Resize คลิกที่กล่องหน้าข้อความ Preserve Aspect Ratio: ให้เครื่องหมายถูก หายไป แล้วเปลี่ยนค่าความกว้าง (Width) เป็น 217 และความสูง (Height) เป็น 172 เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Doneขั้นตอนที่ 5 ทำการบันทึกภาพที่ปรับขนาดแล้วไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับข้อ 1. โดยคลิกที่คำสั่ง File --> Save As... แล้วตั้งชื่อไฟล์ใหม่ เช่น frame.jpgขั้นตอนที่ 6 สำเนาภาพนี้ไว้ในหน่วยความจำ โดยคลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือกคำสั่ง Edit --> Copy แล้วซ่อนหน้าต่างโปรแกรมนี้ไว้ที่ Task Bar ก่อนขั้นตอนที่ 7 เปิดโปรแกรม Paint ขึ้นมา แล้วกำหนด Image --> Attributes ให้มี Width และ Height เป็น 100 ทั้งคู่ (หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ แต่อย่าให้มีค่ามากกว่าขนาดของกรอบภาพ) เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม OKขั้นตอนที่ 8 คลิกที่คำสั่ง Edit --> Paste ภาพของกรอบภาพ(ที่ปรับขนาดเรียบร้อยแล้ว จากขั้นตอนที่ 6) จะถูกวางไว้ในโปรแกรม Paintขั้นตอนที่ 9 กลับไปยังโฟลเดอร์ในขั้นตอนที่ 1. ดับเบิลคลิกที่ภาพที่ต้องการจะใส่กรอบ ภาพจะถูกแสดงในหน้าต่างของโปรแกรม ACDSee คลิกขวาที่ภาพแล้วเลือกคำสั่ง Edit --> Copyขั้นตอนที่ 10 กลับไปที่โปรแกรม Paint ในขั้นตอนที่ 8. เลือกคำสั่ง Edit --> Paste ภาพที่ถูก Copy มาจะแสดงซ้อนบนกรอบภาพ ให้ใช้เมาส์จับภาพด้านบน ย้ายไปวางไว้ตรงกลางของกรอบภาพด้านล่าง เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่บริเวณอื่น ๆ 1 ครั้ง ก็จะได้ภาพที่ใส่กรอบสวยงาม ให้ทำการบันทึกเก็บไว้ใช้งานได้ตามต้องการ