แบบทดสอบวิชาเคมีออนไลน์

1. เมื่อทดลองแช่ขวดน้ำมัน A และขวดน้ำมัน B ในตู้เย็น 1 คืน พบว่า น้ำมัน A แข็งตัว แต่น้ำมัน B ยังเป็นของเหลว
พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้

ข้อใดถูก
ก. เท่านั้น
ข. และ ค. เท่านั้น
ก. และ ค. เท่านั้น
ทั้ง ก. ข. และ ค.

2. น้ำมันพืชที่ใช้ทอดอาหารแล้วเกิดกลิ่นเหม็นหืนมากที่สุด แสดงว่ากรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบ ในน้ำมันพืชนั้น มีสูตรโครงสร้างดังข้อใด

3.
A B และ C น่าจะเป็นสารใด
อะไมเลส มอลเทส กลูโคส
มอลเทส อะไมเลส ฟรักโทส
อะไมเลส มอลเทส ฟรักโทส
มอลเทส อะไมเลส กลูโคส

4. จากตารางคุณค่าทางชีววิทยาของโปรตีนจากแหล่งอาหารบางชนิด

ข้อใดถูก
เนื้อปลา 100 g จะมีโปรตีนอยู่ 75 g
เด็กในวัยเจริญเติบโตควรรับประทานไข่ทุกวัน เพราะมีแหล่งโปรตีนที่ร่างกายสามารถนำไป สร้างเนื้อเยื่อได้ 100 %
อาหารมังสวิรัติประกอบด้วยถั่วลิสงและข้าวสาลีให้โปรตีนไม่ครบองค์ประกอบ เพราะมีคุณค่า ทางชีววิทยาต่ำ
โปรตีนจากแหล่งอาหารปริมาณเท่ากันจะให้พลังงานจากมากไปหาน้อยตามลำดับ คือ ไข่ ปลา ถั่วลิสง ข้าวสาลี

5. ไข่ขาว เนื้อ ไก่ และหอยนางรม ในข้อต่อไปนี้ ข้อใดที่โปรตีน ไม่ ถูกทำลายหรือแปลงสภาพ
ไข่ขาวดิบที่คนไข้กลืนเข้าไปเพื่อขจัดพิษ
เนื้อที่แช่ไว้ในตู้เย็นเพื่อแกงใส่บาตร
ไก่ที่ทอดจนเหลืองกรอบจะปลอดภัยจากไข้หวัดนก
หอยนางรมบีบมะนาวเป็นอาหารโปรดของมนัส

6. การทดสอบสารอาหาร A B C และ D ได้ผลดังตาราง

ถ้านักเรียนต้องดูแลคนไข้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 110 mg ต่อ 100 cm3 ของเลือดและ มีความดันสูง นักเรียนไม่ควรให้อาหารชนิดใดกับคนไข้
A เท่านั้น
C เท่านั้น
A และ D
B และ C

7. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. กรดไขมันในร่างกายคน เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นส่วนมาก
ข. น้ำมันสัตว์เหม็นหืนง่ายกว่าน้ำมันพืช เพราะไม่มีวิตามิน E ช่วยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา
ค. อาหารที่ทอดโดยใช้น้ำมันเก่าจะทำให้เศษอาหารที่ตกค้างในน้ำมันไหม้เกรียมสลายเป็น สารก่อมะเร็ง
ง. โรคหัวใจ และอัมพาตมีสาเหตุสำคัญจากการรับประทานอาหารที่มีคอเลสเทอรอลสูง และขาดการออกกำลังกาย
ข้อใดถูก
ก. และ ข. เท่านั้น
ค. และ ง. เท่านั้น
ก. ข. และ ค
ข. ค. และ ง

8. น้ำมันพืชเกิดจากการรวมตัวของสาร 2 ชนิด โครงสร้างของน้ำมันพืชจึงประกอบด้วย 2 ส่วน พิจารณาน้ำมันพืช A และ B ต่อไปนี้

ก. X และ Y ของน้ำมันพืช A และ B เป็นสารชนิดเดียวกัน
ข. กรดไขมันของน้ำมันพืช A เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว
ค. น้ำมันพืช B สามารถเกิดปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนได้
ง. เมื่อเติมสารละลายไอโอดีนลงในน้ำมันพืช A สีของไอโอดีนจะจางลง
ข้อใดถูก
ก. ข. และ ค.
ก. ข. และ ง.
ข. ค. และ ง.
ข. และ ง. เท่านั้น

9. พิจารณาชนิดและหน้าที่ของสารต่อไปนี้

การระบุชนิด และหน้าที่ของสารในข้อใดถูก
ก เท่านั้น
ข และ ง เท่านั้น
ก และ ค
ก ข และ ง

10. จากโครงสร้างของโมเลกุลเพปไทด์ที่กำหนดให้

จำนวนพันธะเพปไทด์ และชนิดของกรดอะมิโน ข้อใดถูก


11. การระบุชนิดของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และโมเลกุลคู่ต่อไปนี้

ข้อใดถูก
ก. เท่านั้น
ข. เท่านั้น
ข. และ ง.
ก. และ ค

12. ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ 3 ชนิด มาทดสอบได้ผลดังตาราง

วัตถุดิบชนิดใด เมื่อนำมาหมักกับยีสต์ จะให้ของเหลวใสติดไฟได้ ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์
A เท่านั้น
B เท่านั้น
A และ B
B และ C

13. มีคำแนะนำให้รับประทานผักบุ้ง และเต้าหู้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ถ้าอาหารกลางวันมื้อหนึ่ง รับประทานข้าวกับผักบุ้งผักน้ำมัน และแกงจืดเต้าหู้หมูสับ
อาหารมื้อนี้จะได้รับสารชีวโมเลกุลประเภท ให้พลังงานกี่ชนิด อะไรบ้าง
2 ชนิด โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต 4. 4 ชนิด ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และกรดนิวคลิอิก
3 ชนิด ไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต
4 ชนิด ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลิอิก และเซลลูโลส
4 ชนิด ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และกรดนิวคลิอิก

14. การทดสอบน้ำมัน 4 ชนิด ปริมาณเท่ากันกับทิงเจอร์ไอโอดีน ได้ผลดังนี้

จากข้อมูลข้างต้น จงพิจารณาว่า
( ก ) การบริโภคน้ำมันชนิดใดมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากที่สุด
( ข ) น้ำมันชนิดใดที่ใช้ทอดอาหารโดยใช้ไฟอ่อนๆ แต่ใช้เวลานาน และผู้บริโภคจะปลอดภัยที่สุด


15. ในการทดสอบอาหารเช้าชุดหนึ่ง ได้ผลดังนี้

อาหารที่นำทดสอบ น่าจะเป็นอาหารชุดใดต่อไปนี้
มันทอด + น้ำอัดลม
สลัดผลไม้ + นมเปรี้ยว
มันฝรั่งบด + น้ำผลไม
ขนมปังทาเนย + นมถั่วเหลือง

16. โปรตีนที่มีสูตรโครงสร้างต่อไปนี้

เฉพาะส่วนที่แสดงนี้ มีพันธะเพปไทด์กี่พันธะ เกิดจากกรดอะมิโนกี่โมเลกุลและมีจำนวนกรดอะมิโน กี่ชนิด เฉพาะส่วนที่แสดงนี้ มีพันธะเพปไทด์กี่พันธะ เกิดจากกรดอะมิโนกี่โมเลกุลและมีจำนวนกรดอะมิโน กี่ชนิด


17. พิจารณาข้อมูลของสาร A B และ C ต่อไปนี้


สาร A B และ C น่าจะเป็นสารใด

18. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. การฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายเพื่อเพิ่มปริมาณกลูโคสในเส้นเลือด
ข. อินซูลินมีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนกลูโคสเป็นไกลโคเจน
ค. คนที่เป็นเบาหวานแสดงว่าร่างกายมีอินซูลินมากเกินไป
ง. คนที่เป็นโรคเบาหวานควรลดอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล
ข้อใดถูก
ก และ ข
ข และ ง
ค และ ง
ข และ ค

19. แบ่งสารชนิดหนึ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กัน และทดสอบดังนี้
ส่วนที่ 1 ทดสอบกับสารละลายไอโอดีน ได้สีม่วง
ส่วนที่ 2 ทดสอบกับกรดไฮโดรคลอริก จากนั้นนำไปต้มและทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์ ได้สีฟ้า
ส่วนที่ 3 เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นเติมสารละลายคอปปอร์ซัลเฟต ได้สีฟ้า
สารนี้คืออะไร
น้ำผึ้ง
น้ำส้ม
น้ำเต้าห
น้ำข้าวกล้อง

20. โปรตีนจากสัตว์มีคุณค่าทางอาหารมากกว่าโปรตีนจากพืชเพราะเหตุใด
ให้พลังงานน้อยกว่า
ให้จำนวนกรดอะมิโนจำเป็นมากกว่า
ให้ชนิดกรดอะมิโนจำเป็นมากกว่า
ย่อยได้ง่ายกว่า

21. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. ซากพืชซากสัตว์ที่ถูกกดทับอยู่ใต้เปลือกโลกที่มีอุณหภูมิ และความดันสูงเป็นเวลานานจะเกิดเป็น สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ข. น้ำมันดิบจะถูกกักเก็บอยู่ใต้พื้นผิวโลกในชั้นหินดินดาน ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายกระทะ รองรับไว้
ค. การสำรวจแหล่งปิโตรเลียมเบื้องต้น คือการศึกษาลักษณะของหินใต้พื้นโลก
ง. ในประเทศไทยพบว่าแหล่งผลิตแก๊สธรรมชาติและแหล่งผลิตน้ำมันดิบเป็นแหล่งเดียวกัน
ข้อใดถูก
ก และ ข
ข และ ง
ก และ ค
ค และ ง

22. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. แก๊สโซฮอล์เป็นสารผสมระหว่างเอทานอลและน้ำมันเบนซิน
ข. แก๊สหุงต้ม หรือ LPG เป็นแก๊สผสมระหว่างโพรเพนและบิวเทน
ค. แก๊สธรรมชาติจัดเป็นพลังงานสะอาด เพราะสามารถเกิดการเผาไหม้ได้สมบูรณ์
ข้อใดถูก
ก และ ข เท่านั้น
ก และ ค เท่านั้น
ข. และ ค เท่านั้น
ทั้ง ก ข และ ค

23. พิจารณาโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรเจนคาร์บอนต่อไปนี้

ข้อใดเป็นโครงสร้างของสารชนิดเดียวกัน
1 และ 2
2 และ 3
1 และ 3
2 และ 4

24. น้ำมันเบนซิน A และ B มีเลขออกเทน 91 และ 75 ตามลำดับ มีองค์ประกอบเป็นสาร ที่มีสูตรโครงสร้างดัง (1) และ (2)


พิจารณาข้อความเกี่ยวกับน้ำมันเบนซิน A และ B ต่อไปนี้
1. น้ำมันเบนซิน A มีสาร (2) มากกว่าเบนซิน B
2. น้ำมันเบนซิน A มีสาร (1) 91 ส่วน แต่เบนซิน B มีสาร (1) เพียง 75 ส่วน
3. สาร (2) ทำให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันเบนซิน A ดีกว่าเบนซิน B
4. การเติมสาร (2) ลงในน้ำมันเบนซิน A และ B เป็นการเพิ่มคุณภาพเพราะเลขออกเทน ของน้ำมันสูงขึ้น

ข้อใดถูก
ข. เท่านั้น
ก. ค. และ ง. เท่านั้น
ข. ค. และ ง. เท่านั้น
ก. ข. ค. และ ง.

25. ในการกลั่นน้ำมันดิบ ผู้ประกอบการจะใช้การกลั่นลำดับส่วนแทนที่จะใช้การกลั่นแบบธรรมดา ข้อใดคือเหตุผลหลัก
ในน้ำมันดิบมีสารที่มีจุดเดือดใกล้เคียงกันจึงแยกด้วยการกลั่นแบบธรรมดาไม่ได้
การกลั่นแบบธรรมดาต้องใช้เชื้อเพลิงมากกว่าการกลั่นลำดับส่วน
การกลั่นแบบธรรมดาจะได้สารปรอทและโลหะหนักออกมาด้วย
การกลั่นลำดับส่วนจะไม่มีเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ

26. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. LPG เป็นแก๊สหุงต้มและสามารถปรับใช้แทนน้ำมันเบนซินได้
ข. เลขออกเทนใช้บอกคุณภาพของน้ำมันเบนซิน ส่วนเลขซีเทนใช้บอกคุณภาพของน้ำมันดีเซล
ค. แก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมเมทานอล (แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง) กับน้ำมันเบซิน ในอัตราส่วน 1 : 9
ง. MTBE เป็นสารที่เติมลงในน้ำมันเบนซินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และเรียกว่า น้ำมันไร้สารตะกั่ว
ข้อใดถูกต้อง
ก และ ข เท่านั้น
ค และ ง
ก ข และ ค
ก ข และ ง

27. ขั้นตอนการแยกแก๊สธรรมชาติจากแหล่งผลิตในอ่าวไทย คือ
ก. กำจัดปรอท
ข. แยกแก๊สเหลวออกจากแก๊สธรรมชาติ
ค. กำจัด CO2(g) และ H2O (g)
ง. เพิ่มความดันและลดอุณหภูมิให้แก๊สเปลี่ยนเป็นของเหลว
ขั้นตอนเรียงจากเริ่มต้นจนเสร็จกระบวนการคือข้อใด
ข ก ค และ ง
ง ข ก และ ค
ก ค ข และ ง
ง ค ก และ ค

28. ไฮโดรคาร์บอนส่วนต่างๆ ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบต่อไปนี้ ส่วนใดมีจุดเดือดต่ำที่สุด
น้ำมันดีเซล
น้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันเบนซิน
น้ำมันเตา

29. พิจารณาตารางต่อไปนี้

ข้อใดเป็นธาตุที่เรียงสถานะจากของแข็ง ของเหลวและแก๊สตามลำดับ
A,B,C
A,C,B
B,A,C
C,B,A

30. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำมันเบนซินมีจุดเดือดต่ำกว่าน้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซินมีจำนวนอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุลน้อยกว่า
น้ำมันเบนซินมีจำนวนอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุลมากกว่า
น้ำมันเบนซินมีจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนในโมเลกุลน้อยกว่า
น้ำมันเบนซินมีจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนในโมเลกุลมากกว่า

31. แก๊ซหุงต้มตามบ้าน เป็นแก๊สผสมระหว่างคู่ใด
มีเทน + บิวเทน
อีเทน + บิวเทน
มีเทน + โพรเพน
บิวเทน + โพรเพน

32. การบอกคุณภาพน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลใช้เลขอะไรตามลำดับ
เลขซีเทน, เลขพีเทน
เลขออกเทน, เลขซีเทน
เลขซีเทน, เลขออกเทน
เลขออกเทน, เลขพีเทน

33. จากตารางต่อไปนี้ใช้ตอบคำถาม ข้อ 33 - 34

สารในข้อใดที่มีขนาดเล็กที่สุด
สาร A
สาร B
สาร C
สาร D

34. สารในข้อใดที่มีจุดเดือดหรือจุดควบแน่นต่ำสุด
สาร A
สาร B
สาร C
สาร D

35. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันปิโตรเลียม เมื่อเรียงลำดับจุดเดือดจากต่ำไปสูง ข้อใดถูก
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล
แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม

36. ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติทั้งหมด
แป้ง เซลลูโลส พอลิสไตรีน
โปรตีน พอลิไอโซพรีน กรดนิวคลิอิก
ยางพารา พอลิเอทิลีน เทฟลอน
ไกลโคเจน ไขมัน ซิลิโคน

37. พลาสติกที่ใช้ทำกล่องโฟมใส่อาหาร และยางยืดรัดของจะมีสมบัติคล้ายกับพอลิเมอร์ชนิดใดตามลำดับ

A และ C
B และ C
C และ B
D และ B

38. การคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ จะทำให้สะดวกในการกำจัด ถ้าพบสัญลักษณ์
ที่ถังขยะ ขยะในข้อใดควรทิ้งลงในถังใบนี้
พรม เต้าเสียบไฟฟ้า แบตเตอร
ใบไม้ กระดาษ เศษผ้า
ถ่านไฟฉาย เศษแก้ว กาว
ขวดน้ำพลาสติก กระดาษ แก้ว

39. พลาสติกชนิดหนึ่งมีสมบัติดังนี้
ก. ประกอบด้วยมอนอเมอร์เพียงชนิดเดียว
ข. เป็นเทอร์มอพลาสติก
ค. เมื่อไหม้ไฟจะเกิดควันสีขาว กลิ่นคล้ายกรดเกลือ
ง. ใช้ทำรองเท้า กระดาษติดผนัง
พลาสติกชนิดใดมีสมบัติดังกล่าว
พอลิยูเรียฟอร์มาลดีไฮด
พอลิสไตรีน
พอลิโพรฟิลีน
พอลิไวนิลคลอไรด

40. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. ไนลอนและอีพอกซีจัดเป็นเทอร์มอพลาสติก
ข. เอทิลีนจัดเป็นมอนอเมอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในการผลิตพอลิเมอร์
ค. ซิลิโคน ที่ใช้ในงานศัลยกรรมจัดเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง
ง. ยางธรรมชาติและยางเทียม IR ต่างมีไอโซปรีนเป็นมอนอเมอร์
ข้อใดถูก
ก. ข. และ ค.
ข. ค. และ ง.
ก. ข. และ ง.
ก. ค. และ ง.

41. ถ้ามีขยะพลาสติกที่เป็นขวดน้ำดื่ม เต้าเสียบไฟฟ้า และเครื่องโทรศัพท์ สามารถกำจัดได้โดยวิธีใด
ก. นำมาบดให้ละเอียด หลอมให้เหลว นำไปผลิตเป็นกะละมัง
ข. นำมาบดให้ละเอียด ผสมน้ำมันเบนซิน กวดให้เข้ากัน นำไปหล่อเป็นภาชนะ
ค. แยกเอาส่วนที่เป็นขวดน้ำดื่มออกเพื่อนำไปหลอมผลิตเป็นถุง ส่วนที่เหลือนำมาบด ให้ละเอียด ผสมกาวลงไป อัดให้เป็นแผ่นปูพื้น
ง. นำมาบดให้ละเอียด ผสมคอนกรีตทำเป็นแผ่นทางเดินเท้า
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ค. และ ง.
ก. และ ง.

42. ข้อใดจัดประเภทของพลาสติกได้ถูกต้อง


43. โครงสร้างของพลาสติกในข้อใด ที่ไม่ สอดคล้องกับสมบัติของพลาสติกนั้น

44. เปรียบเทียบสาร A และ B ซึ่งมีสูตรโครงสร้างดังนี้

ข้อสรุปใดถูก
จุดหลอมเหลวของ A น้อยกว่า B
A ละลายน้ำได้ ส่วน B ไม่ละลายน้ำ
A และ B เป็นสารไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว
B เกิดจากมอนอเมอร์จำนวนมากกว่า A 594 โมเลกุล

45. ข้อใดจับคู่ผิด
ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน - การเกิดน้ำมัน
ปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชัน - การเกิดสบ
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรซ์เซชัน - การเกิดพลาสติก
กระบวนการวัลคาไนเซชัน - การปรับปรุงคุณภาพยาง

46. ข้อใดเป็นโคพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติ
แป้ง
โปรตีน
เซลลูโลส
ยางธรรมชาต

47. ข้อใดเป็นพอลิเมอร์แบบควบแน่น
พอลิสไตรีน
พอลิเอทิลีน
พอลิไวนิลคลอไรด
พอลิยูเรียฟอร์มัลดีไฮด

48. ข้อใดมีข้อมูลสอดคล้องกับหัวข้อต่อไปนี้
เทอร์มอพลาสติก ยางธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์
เมลามีน ยางพารา ฝ้าย
พอลิเอทิลีน ยางพอลิโอไซพรีน ไนลอน
พีวีซี ยางสไตรีน ขนสัตว
ฟอร์ไมกา ยางรถยนต์ เรยอง

49. สารในข้อใดมีสมบัติทนต่อแรงดึงและไม่ว่องไวในปฏิกิริยาเคมี
ซิลิโคน
ฟอร์ไมกา
เมลามีน
เทฟลอน

50. พอลิเมอร์และมอนอเมอร์ในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
ยางพารา - ไอโซพรีน
พอลิเอสเทอร์ - คลอรีน
โปรตีน - กรดอะมิโน
พอลิสไตรีน - สไตรีน

51. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าพลาสติกชนิดใดเป็นเทอร์โมพลาสติกหรือเทอร์โมเซต ใช้เกณฑ์ใด
ความหนาแน่น
ความถ่วงจำเพาะ
ความคงทนต่อกรด-เบส
การเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อน

52. ข้อใดกล่าวถึงซิลิโคนไม่ถูกต้อง
มีหลายสถานะ
เป็นฉนวนไฟฟ้า
สลายตัวได้ยาก
มีซิลิกอนและคาร์บอนเป็นมอนอเมอร

53. ผลิตภัณฑ์ในข้อใดเป็นเทอร์โมเซตทั้งคู่
กล่องโฟม เลนส์ตา
หูจับกระทะ กาวอิพอกซ
ท่อน้ำพลาสติ เต้าเสียบไฟฟ้า
เส้นใยผ้า ฟิล์มถ่ายภาพ

54. ข้อใดเป็นโคพอลิเมอร์ทุกชนิด
แป้ง โปรตีน ไขมัน
แป้ง เซลลูโลส ยางพารา
พอลิสไตรีน พอลิไวนิลอะซิเตด แป้ง
พอลิสไตรีน พอลิไวนิลอะซิเตด โปรตีน

55. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. การให้ความร้อนกับเอทิลลีน โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยา
ข. การหยดสารละลายกรดซัลฟิวริกลงไปในสารผสมของยูเรียกับฟอร์มัลดีไฮด์
ค. การเติมกำมะถันลงในน้ำยาง
ง. การเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในน้ำแป้ง
ข้อใดเป็นการทำให้เกิดพอลิเมอร์
ก และ ข
ก และ ง
ข ค และ ง
ก ค และ ข

56. ข้อใดเกิดปฏิกิริยาเคมี
ก. การทำทิงเจอร์ไอโอดีนโดยผสมไอโอดีนกับเอทานอล
ข. การเหม็นหืนของน้ำมันเมื่อทิ้งไว้นานๆ
ค. การผลิตน้ำอัดลมและน้ำโซดา
ง. บ่มมะม่วงดิบจนเป็นมะม่วงสุก
ก ข และ ค
ข ค และ ง
ก ข และ ง
ก ค และ ง

57. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
A และ C เป็นสารเดียวกัน
B ผสมกับ C เกิดปฏิกิริยาดูดความร้อน
A ผสมกับ C เกิดปฏิกิริยาคายความร้อน
A และ B อาจไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกัน

58. pH ของฝนกรด และผลกระทบของฝนกรดที่มีต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้ ข้อใดถูก

59. เมื่อนำชิ้นสังกะสีใสในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก วิธีทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นโดย ไม่ เพิ่มปริมาณ สังกะสีและกรดต่อไปนี้
ก. ใช้แท่งแก้วคนให้ทั่ว
ข. ใช้ผงสังกะสีน้ำหนักเท่ากันแทนชิ้นสังกะสี
ค. ให้ความร้อน
ง. เติมน้ำกลั่นลงไปเท่าตัว
ข้อใดถูก
ก ข และ ค เท่านั้น
ข ค และ ง เท่านั้น
ก ค และ ง เท่านั้น
ก ข ค และ ง

60. พิจารณาปรากฏการณ์ต่อไปนี้
ก. การเกิดน้ำค้าง
ข. การบูรระเหิดในตู้เสื้อผ้า
ค. การระเบิดของดินปืน
ง. ไอศกรีมละลายเมื่อวางทิ้งไว้
จ. การสังเคราะห์แสงของพืช
ฉ. โซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายน้ำในบีกเกอร์ แล้วบีกเกอร์ร้อนขึ้น
ข้อใดเป็นปรากฏการณ์ที่คายความร้อน
ก. ค. และ ฉ.
ก. ง. และ จ.
ข. ค. และ ง.
ข. ง. และ ฉ.

61. การกระทำในข้อใดไม่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การนำเนื้อหมูแช่ช่องในช่องแข็ง
ใช้แคลเซียมคาร์ไบด์ช่วยในการบ่มมะม่วง
การเคี้ยวยาลดกรดชนิดเม็ดให้ละเอียดก่อนกลืน
การเปลี่ยนขนาดภาชนะที่บรรจุสารละลายที่ทำปฏิกิริยา

62. ปฏิกิริยาเคมีระหว่างลวดแมกนีเซียมกับสารละลายกรดซัลฟิวริกเป็นดังสมการบันทึกเวลาในการเกิดแก๊ส H2 เริ่มต้นจนถึงปริมาตร 5 cm3 ดังตาราง
63. ข้อใดเป็นกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีทั้งหมด
การสังเคราะห์แสงของพืช กลิ่นหอมที่เกิดจากยาดับกลิ่น
การเกิดหินงอกหินย้อย การเผากระดาษ
การจุดพลุดอกไม้ไฟ เมฆรวมตัวเป็นฝน
การเกิดสนิมเหล็ก การสูบลมยางล้อรถยนต

64. จากข้อมูลการทำปฏิกิริยาของโลหะแมกนีเซียมกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกดังตาราง

มีการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลดังนี้
ก. อัตราเฉลี่ยของการเกิดปฏิกิริยาเท่ากับ 0.05 cm3/s
ข. อัตราการเกิดปฏิกิริยาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดไม่คงที่
ค. อัตราการเกิดปฏิกิริยาวัดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของแก๊ส H2 สะดวกที่สุด
ง. ความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลดลงขณะที่ปฏิกิริยาดำเนินไป
ผลการวิเคราะห์ข้อใดถูก
ก และ ข เท่านั้น
ก ข และ ค เท่านั้น
ก ข และ ง เท่านั้น
ก ข ค และ ง

65. ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมไม่ควรเก็บน้ำฝนไว้เพื่อการบริโภค เพราะเหตุใด
มีฝุ่นละอองมากไม่เหมาะกับการบริโภค
มีตะกรันมากใช้บริโภคอาจเป็นโรคนิ่วได้
มีกรดคาร์บอนิกและกรดไฮโดรคลอริกปนอยู่
มีกรดกำมะถันและกรดไนตริกปนอยู่

66. ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ก. อุณหภูมิ
ข. ตัวคะตะไลส์
ค. พื้นที่ผิว
ง. ความเข้มข้นของสารละลาย
จ. ชนิดของสารตั้งต้น
ข้อ ก , ข
ข้อ ก, ข , ค
ข้อ ก , ข , ค , ง
ข้อ ก , ข , ค , ง , จ

67. ในปฏิกิริยา

ถ้าใช้ลวดแมกนีเซียมทีมีมวลเท่ากัน ข้อใดจะเกิดปฏิกิริยาเร็วที่สุด
ใช้ลวดเส้นเล็ก และใช้ HCl 0.5 mol/dm3 จำนวน 20 cm3
ใช้ลวดเส้นเล็ก และใช้ HCl 0.3 mol/dm3 จำนวน 30 cm3
ใช้ลวดเส้นใหญ่ และใช้ HCl 0.5 mol/dm3 จำนวน 20 cm3
ใช้ลวดเส้นใหญ่ และใช้ HCl 0.3 mol/dm3 จำนวน 30 cm3

68. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คือข้อใด
ความเข้มข้นของสารละลาย ความดัน ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี พันธะโคเวเลนต
พันธะโคเวเลนต์ อุณหภูมิ ความเข้มข้นของสารละลาย
อุณหภูมิ ความเข้มข้นของสารละลาย พื้นที่ผิว ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี
อุณหภูมิ พันธะโคเวเลนต์ พื้นที่ผิว ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี พันธะไอออนิก

69. จากการทดลองหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดไฮโดรคลอริก กับโลหะแมกนีเซียม ได้ผลดังตาราง

อัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วง 1 - 3 นาที มีค่าเท่าใดในหน่วยกรัมต่อนาที
0.02 กรัมต่อนาที
0.03 กรัมต่อนาที
0.04 กรัมต่อนาที
0.07 กรัมต่อนาที

70. เมื่อนำสาร 3 ชนิด X Y และ Z ปริมาณเท่ากันผสมกัน เมื่อเวลาผ่านไป ทำการตรวจหาปริมาณของสารทั้ง 3 ได้ดังรูป จากรูปหมายความว่าอย่างไร
71. A และ B เป็นธาตุไอโซโทปกัน A มีจำนวนโปรตอนเท่ากับ 10 และมีเลขมวลเท่ากับ 20 B มีจำนวนนิวตรอนมากกว่า A อยู่ 2 นิวตรอน
ข้อใดเป็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ B

72. ธาตุที่มีเลขอะตอมต่อไปนี้ 1 ,3 ,11 ,19 ,37 มีสิ่งใดเหมือนกัน
เป็นอโลหะเหมือนกัน
มีจำนวนอนุภาคมูลฐานเท่ากัน
อยู่ในระดับหลังงานเดียวกัน
มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน

73. ธาตุ X อยู่ในหมู่ 7A คาบที่ 5 มีเลขมวล 129 ธาตุ X เป็นไปตามข้อใด
ก. มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น
ข. เป็นกึ่งโลหะ และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 7
ค. มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน 2 ,8 ,18 ,18 ,5
ง. เป็นไอโซโทปกับธาตุ
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ค. และ ง.
ก. และ ง.

74. ถ้าสามารถดึงโปรตอน 4 ตัว อิเล็กตรอน 5 ตัว และนิวตรอน 5 ตัว ออกจากอะตอมของ ฟอสฟอรัส จะได้อนุภาคใดเป็นผลิตภัณฑ์ (กำหนด P มีเลขอะตอม 15 , เลขมวล 31)

75. ธาตุสมมุติมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ธาตุใดอยู่ในหมู่เดียวกัน
A กับ B
X กับ Y
A กับ Y
B กับ X

76. ธาตุหรือสารประกอบในคู่ใดมีพันธะโคเวเลนต์เหมือนกันหมด

77. จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ธาตุ X ควรมีเลขอะตอมเท่าใด
11
13
14
15

78. อนุภาค 2 ชนิด ประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานดังตาราง

A เป็นไอออนบวก B เป็นไอออนลบ
A เป็นอะตอมของโลหะ B เป็นไอออนบวก
A เป็นไอออนบวก B เป็นอะตอมของโลหะ
A เป็นอะตอมของโลหะ B เป็นอะตอมของอโลหะ

79. ธาตุในหมู่เดียวกันมีสมบัติทางเคมีคล้ายกันเพราะเหตุใด
มีขนาดอะตอมเท่ากัน
มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกัน
มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน
มีจำนวนระดับพลังงานเท่ากัน

80. ธาตุ X อยู่หมู่ 2 คาบ 3 มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างไรและมีเลขอะตอมเท่าใด
2, 8, 2 เลขอะตอม 12
2, 8, 3 เลขอะตอม 13
2, 8, 8, 2 เลขอะตอม 20
2, 8, 8, 3 เลขอะตอม 13

81. ตารางธาตุที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันจัดเรียงธาตุอย่างไร
จัดเรียงตามมวลอะตอมจากน้อยไปมาก
จัดเรียงตามเลขอะตอมจากน้อยไปมาก
จัดเรียงตามเลขอะตอมจากมากไปน้อย
จัดเรียงตามการค้นพบก่อนหลัง

82. ธาตุ A มีเลขอะตอม 14 จัดอยู่ในหมู่ใดในตารางธาตุ
II
III
IV
VI

83. ธาตุ มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนกี่ตัวและจัดอยู่ในธาตุพวกใด
5 ตัว ธาตุกึ่งโลหะ
5 ตัว ธาตุแฮโลเจน
13 ตัว ธาตุแทรนสิชัน
3 ตัว ธาตุแอลคาไลน์เอิร์ท

84. ธาตุที่มี 20 อิเล็กตรอนจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างไร
2 ,8 ,8 ,2
2 ,8 ,10
2 ,10 ,8
2 ,6 ,18 ,2

85. ธาตุที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2 , 8 , 18 , 4 มีเลขมวล = 72 จะสรุปได้ดังนี้
(ก) ธาตุนี้มีเลขอะตอม = 40
(ข) ธาตุนี้มี 40 นิวตรอนอยู่ในนิวเคลียส
(ค) มวลเชิงอะตอมของธาตุนี้ = 72
ข้อใดถูกต้อง
ก เท่านั้น
ข เท่านั้น
ก และ ข เท่านั้น
ข และ ค เท่านั้น

86. ถ้านำสารประกอบต่อไปนี้มาละลายน้ำ สารละลายข้อใด ไม่มี สี

87. พิจารณาธาตุสมมุติต่อไปนี้

ธาตุคู่ใดทำปฏิกิริยากันได้สารประกอบไอออนิก และคู่ใดได้สารประกอบโคเวเลนต์

88. เลขอะตอมของ F และ Ca เท่ากับ 9 และ 20 ตามลำดับ ธาตุทั้งสองรวมกันเป็น สารประกอบไอออนิก การจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออนทั้งสองเป็นดังข้อใด

89. ธาตุ A B และ C มีเลขอะตอม 19 34 และ 53 ตามลำดับ สูตรของสารประกอบ ในข้อใดถูกทั้งหมด

90. เกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี ข้อใดถูก
ครึ่งชีวิตของไอโอดีน - 131 เท่ากับ 8.1 วัน หมายความว่า ไอโอดีน - 131 20g
จะสลายตัวครึ่งหนึ่งในเวลา 8.1 วัน ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะสลายตัวหมดในเวลา 8.1 วันต่อมา
อุตสาหกรรมอัญมณีใช้รังสีแกมมาเพื่อเปลี่ยนสีและรูปร่างของอัญมณี
รังสีแกมมาจากโคบอลต์ -60 สามารถทำลายแบคทีเรีย จึงใช้ในการถนอมอาหาร
อัตราการแผ่รังสีของธาตุกัมมันตรังสีขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความดัน

91. ถ้า A B C D และ E เป็นสัญลักษณ์สมบัติของธาตุ และมีจำนวนอนุภาคมูลฐาน ดังแสดงในตาราง

A และ B เป็นไอโซโทปเดียวกัน แต่ B เป็นไอออนลบ
C มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์ และ D มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์
D และ E เป็นธาตุชนิดเดียวกัน แต่ D เป็นไอออนลบ
B C และ E เป็นไอโซโทปกัน โดยที่ B มีเลขมวลน้อยมี่สุดและ E เป็น

92. ข้อใดเป็นการจัดตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมที่มีเลขมวล 40 และมีจำนวนนิวตรอนเท่ากับ 21
2, 8, 9
2, 8, 8, 1
2, 8, 18, 8, 4
2, 8, 9, 2

93. พิจารณาข้อมูลแสดงตำแหน่งของธาตุต่าง ๆ ในตาราง

ข้อใดสรุปผิด
ธาตุ A และ C มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน
เวเลนซ์อิเล็กตรอนของธาตุ C กับ D อยู่ในระดับพลังงานเดียวกัน
จำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่สองของธาตุ A B และ C เท่ากัน
จำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดในอะตอมของธาตุ A มีค่ามากกว่าของธาตุ C 8 อิเล็กตรอน

94. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ธาตุ A B C D
เลขอะตอม 11 18 31 38
ข้อใดถูก
A และ D อยู่หมู่เดียวกัน
D มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนสูงสุด
B อยู่เป็นอะตอมเดียวอย่างอิสระได้
C และ D อยู่ในคาบเดียวกัน

95. เมื่อนำธาตุ X มาทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน พบว่าให้ผลิตภัณฑ์ Y ซึ่งละลายน้ำได้เล็กน้อย และสารละลายเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน ถ้าปล่อยธาตุ X ทิ้งไว้ในอากาศ ที่อุณหภูมิห้องจะไม่เกิดการลุกไหม้
X เป็นโลหะ และออกไซด์ของ X
X เป็นธาตุในหมู่ 2A
Y มีสูตร
เกลือแกง และผงฟู มีธาตุ X เป็นองค์ประกอบ

96. พิจารณาข้อมูลการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี M N O และ P ดังตารางต่อไปนี้

ธาตุใดมีครึ่งชีวิตน้อยที่สุด
M
N
O
P

97. ธาตุที่มีเลขอะตอมในข้อใดอยู่ในหมู่ธาตุแฮโลเจน
18 และ 20
19 และ 30
17 cละ 35
16 และ 37

98. อนุภาคในข้อใดที่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน

99. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตารางธาตุ
ธาตุที่อยู่ซ้ายของตารางธาตุจะเสียอิเล็กตรอนง่าย
ธาตุที่อยู่ขวาของตารางธาตุจะเป็นอโลหะไม่นำไฟฟ้า
ธาตุที่อยู่ในแนวนอนของตารางธาตุจะมีสมบัติคล้ายคลึงกัน
ธาตุที่อยู่ติดเส้นขั้นบันไดเป็นธาตุกึ่งโลหะ

100. ถ้า A เป็นหมู่โลหะอยู่หมู่ IA และ X เป็นอโลหะหมู่ III A เมื่อเกิดสารประกอบจะเป็นสารประกอบชนิดใด มีสูตรทั่วไปอย่างไร
สารโคเวเลนต์ สูตร
สารโคเวเลนต์ สูตร
สารประกอบไอออนิก สูตร
สารประกอบไอออนิก สูตร

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: